KONDULA, Václav. Extrakce grafu toku řízení z formátu LLVM IR [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69772. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Aleš Smrčka.
Uložit do Citace PRO