SIKORA, Vít. Konfigurátor a rezervační systém koncertních síní [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69774. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Zendulka.

Uložit do Citace PRO