DOLEŽAL, Pavel. Řízení provozu ve vysokorychlostních sítích v prostředí DPDK [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69779. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Roman Vrána.
Uložit do Citace PRO