PETRUŠKOVÁ, Lucie. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/698. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce Jan Sochor.
Uložit do Citace PRO