KISS, Marcel. Porovnání stínových metod [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69805. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Tóth.

Uložit do Citace PRO