VANČO, Petr. Detekce živosti prstu s použitím různých zdrojů světelného záření [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69818. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Drahanský.

Uložit do Citace PRO