PODOLA, Radim. Knihovna pro profilování a vizualizaci spotřeby paměti programů C/C++ [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69865. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Tomáš Fiedor.
Uložit do Citace PRO