HAIS, Vratislav. Cluster vizualizace dat pro InfiSpector [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69866. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Hana Pluháčková.
Uložit do Citace PRO