BÁRTŮ, Tomáš. Aplikace muzikoterapie speciální pedagogiky pro i-CT Framework [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69867. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jiří Fiala.
Uložit do Citace PRO