DÍTĚ, Viktor. Analýza kódu v jazyce C pro účely testování zpětného překladu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69868. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Peter Matula.
Uložit do Citace PRO