KUKA, Mário. Hardwarově akcelerované zařízení pro ochranu před DoS útoky [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69870. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Kučera.

Uložit do Citace PRO