ŠŤASTNÁ, Barbora. Editor anotací pro sémantickou analýzu textu [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69878. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jaroslav Dytrych.

Uložit do Citace PRO