KOLAŘÍK, Ivo. Návrh zařízení pro termomechanickou předúpravu BRO [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6988. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Beňo.
Uložit do Citace PRO