APJAR, Martin. Inteligentní ovládání pohybem ruky [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69883. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Václav Šimek.
Uložit do Citace PRO