KOLÁRIKOVÁ, Lucie. Zdroj světla řízený mikropočítačem [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69885. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Zemčík.
Uložit do Citace PRO