DVOŘÁK, Tomáš. Ovládání vestavěného systému přes Internet [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69889. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Roland Dobai.

Uložit do Citace PRO