LEMAITRE BENARD, Paul Jean Pierre Daniel. Automatizace obráběcích operací [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69919. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Miroslav Píška.
Uložit do Citace PRO