ADÁMKOVÁ, Anna, Jiří MLČEK, Lenka KOUŘIMSKÁ, Marie BORKOVCOVÁ, Martin ADÁMEK, Martina BEDNÁŘOVÁ a Jan KRAJSA. Nutritional Potential of Selected Insect Species Reared on the Island of Sumatra. International Journal of Environmental Research and Public Health [online]. MDPI, 2017, 14(5), 1-10 [cit. 2021-11-27]. ISSN 1660-4601. Dostupné z: doi:10.3390/ijerph14050521
Uložit do Citace PRO