BARTUŠEK, Karel, Petr MARCOŇ, Pavel FIALA, Josef MÁCA a Přemysl DOHNAL. The Effect of a Spiral Gradient Magnetic Field on the Ionic Conductivity of Water. Water [online]. MDPI, 2017, 9(9), 1-8 [cit. 2022-06-27]. ISSN 2073-4441. Dostupné z: doi:10.3390/w9090664

Uložit do Citace PRO