JELÍNEK, Aleš. Vektorizovaná mračna bodů pro mobilní robotiku [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69928. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Luděk Žalud.

Uložit do Citace PRO