VAŠINA, Michal. Kovy s tvarovou pamětí - modelování nelineárních systémů s hysterezí [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69932. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Luděk Žalud.

Uložit do Citace PRO