VALACH, Přemysl. Rám přívěsu CHTP24 pro přepravu stavebních strojů [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6994. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Přemysl Pokorný.
Uložit do Citace PRO