ÚRADNÍKOVÁ, Nikola. Návrh marketingové strategie družstva [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69940. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Novák.
Uložit do Citace PRO