PTÁČEK, Petr, František ŠOUKAL, Tomáš OPRAVIL, Eva BARTONÍČKOVÁ a Jaromír WASSERBAUER. The formation of feldspar strontian (SrAl2Si2O8) via ceramic route: Reaction mechanism, kinetics and thermodynamics of the process. Ceramics International [online]. Elsevier, 2016, 42(7), 8170-8178 [cit. 2022-01-20]. ISSN 0272-8842. Dostupné z: doi:10.1016/j.ceramint.2016.02.024

Uložit do Citace PRO