PECH, Ondřej, Jan JEDELSKÝ, Petr CALETKA a Miroslav JÍCHA. Visualization of the air flow behind the automotive benchmark vent. In: EPJ Web of Conferences [online]. EDP Sciences, 2015, s. 1-4 [cit. 2023-03-21]. ISSN 2100-014X. Dostupné z: doi:10.1051/epjconf/20159202062

Uložit do Citace PRO