BAJKO, Jaroslav, Pavel NIEDOBA, Libor ČERMÁK a Miroslav JÍCHA. Simulation of the acoustic wave propagation using a meshless method. EPJ Web of Conferences [online]. EDP Sciences, 2017, 143(2017), 1-6 [cit. 2023-03-21]. ISSN 2100-014X. Dostupné z: doi:10.1051/epjconf/201714302003

Uložit do Citace PRO