MORAVČÍK, Igor. Metal Matrix Composites Prepared by Powder Metallurgy Route [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70038. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Ivo Dlouhý.
Uložit do Citace PRO