SLAVÍK, Jan. Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70040. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Monika Doležalová.
Uložit do Citace PRO