HAVLÍNOVÁ, Sabina. Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70042. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Petr Novák.
Uložit do Citace PRO