DANĚK, Vladimír. Právní souvislosti nočních dopravních nehod s chodci [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70049. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Marek Semela.
Uložit do Citace PRO