PŘÍVARA, Tomáš. Informační systém internetového obchodu [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7005. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Petr Dydowicz.
Uložit do Citace PRO