POKORNÝ, Marek. Rizikovost online marketingové komunikace značky Engine Tables [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70055. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vít Chlebovský.
Uložit do Citace PRO