HOLPUCH, Michal. Návratnost investic do developerského projektu s ohledem na měnící se kvalitu lokality [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70061. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Jana Victoria Martincová.
Uložit do Citace PRO