BAČÍK, Tomáš. Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70064. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Miloš Koch.
Uložit do Citace PRO