KŘÍŽKOVÁ, Soňa, Olga KRYŠTOFOVÁ, Vojtěch ADAM, et al. Multi-instrumental Analysis of Tissues of Sunflower Plants Treated with Silver(I) Ions - Plants as Bioindicators of Environmental Pollution. SENSORS [online]. MDPI, 2008, 2008(8), 445-463 [cit. 2021-11-30]. ISSN 1424-8220. Dostupné z: doi:10.3390/s8010445

Uložit do Citace PRO