ADAM, Vojtěch, Miroslava BEKLOVÁ, Jaromír HUBÁLEK, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. Shapes of Differential Pulse Voltammograms and Level of Metallothionein at Different Animal Species. SENSORS [online]. MDPI, 2007, 7(1), 2419-2429 [cit. 2021-7-30]. ISSN 1424-8220. Dostupné z: doi:10.3390/s7102419
Uložit do Citace PRO