KRUSEOVÁ, Jarmila, David HYNEK, Vojtěch ADAM, René KIZEK, Richard PRŮŠA, Jan HRABĚTA a Tomáš ECKSCHLAGER. Serum metallothioneins in childhood tumours – A potential prognostic marker. International Journal of Molecular Sciences [online]. MDPI, 2013, 14(6), 12170-12185 [cit. 2023-09-23]. ISSN 1422-0067. Dostupné z: doi:10.3390/ijms140612170

Uložit do Citace PRO