DRBOHLAVOVÁ, Jana, Vojtěch ADAM, René KIZEK a Jaromír HUBÁLEK. Quantum Dots - Characterization, Preparation and Usage in Biological Systems. International Journal of Molecular Sciences [online]. MDPI, 2009, 2009 (10)(2), 656-673 [cit. 2022-06-27]. ISSN 1422-0067. Dostupné z: doi:10.3390/ijms10020656

Uložit do Citace PRO