NEJDL, Lukáš, Branislav RUTTKAY-NEDECKÝ, Jiří KUDR, et al. Behaviour of zinc complexes and zinc sulphide nanoparticles revealed by using screen printed electrodes and spectrometry. SENSORS [online]. MDPI AQ, 2013, 13(11), 14417-14437 [cit. 2023-06-01]. ISSN 1424-8220. Dostupné z: doi:10.3390/s131114417

Uložit do Citace PRO