KRYŠTOFOVÁ, Olga, Jiří SOCHOR, Ondřej ZÍTKA, Petr BABULA, Vít KUDRLE, Vojtěch ADAM a René KIZEK. Effect of Magnetic Nanoparticles on Tobacco BY-2 Cell Suspension Culture. International Journal of Environmental Research and Public Health [online]. MDPI, 2013, 10(1), 47-71 [cit. 2023-06-01]. ISSN 1660-4601. Dostupné z: doi:10.3390/ijerph10010047

Uložit do Citace PRO