KRYŠTOFOVÁ, Olga, Libuše TRNKOVÁ, Vojtěch ADAM, Josef ZEHNÁLEK, Jaromír HUBÁLEK, Petr BABULA a René KIZEK. Electrochemical Microsensors for the Detection of Cadmium(II) and Lead(II) Ions in Plants. SENSORS [online]. MDPI, 2010, 10(6), 5308-5328 [cit. 2023-09-23]. ISSN 1424-8220. Dostupné z: doi:10.3390/s100605308

Uložit do Citace PRO