BALÁZS, Ivan a Jindřich MELCHER. Stability of Thin-Walled Beams with Lateral Continuous Restraint. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series [online]. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015, 15(1), 1-10 [cit. 2023-03-22]. ISSN 1804-4824. Dostupné z: doi:10.1515/tvsb-2015-0001

Uložit do Citace PRO