KOSÁR, Petr. Modifikace povrchu pokročilých hořčíkových slitin povlaky na bázi Ni-P [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70101. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jaromír Havlica.
Uložit do Citace PRO