ZEZULOVÁ, Anežka, Theodor STANĚK a Tomáš OPRAVIL. Influence of Barium Oxide Additions on Portland Clinker. CERAMICS-SILIKATY [online]. Institute of Rock Structure and Mechanics of The Czech Academy of Sciences, v. v. i, 2017, 61(1), 20-25 [cit. 2022-01-20]. ISSN 1804-5847. Dostupné z: doi:10.13168/cs.2016.0055

Uložit do Citace PRO