ZEZULOVÁ, Anežka, Theodor STANĚK a Tomáš OPRAVIL. The influence of barium sulphate and barium carbonate on the Portland cement. Procedia Engineering [online]. Elsevier, 2016, 151(2016), 42-49 [cit. 2021-11-30]. ISSN 1877-7058. Dostupné z: doi:10.1016/j.proeng.2016.07.358

Uložit do Citace PRO