PAZDERA, Luboš, Libor TOPOLÁŘ, Karel MIKULÁŠEK, Jaroslav SMUTNÝ, Michaela HODULÁKOVÁ, Zdeněk CHOBOLA a Herbert SEELMANN. Flexure response of thermal loaded concrete specimens by acoustic emission method. In: MATEC Web of Conferences [online]. EDP Sciences – Web of Conferences, 2017, s. 1-7 [cit. 2022-06-29]. ISSN 2261-236X. Dostupné z: doi:10.1051/matecconf/201710700040

Uložit do Citace PRO