ŠTEKBAUER, Hynek a Ivan NĚMEC. A New Cable-Pulley Algorithm in RFEM. Strojnícky časopis [online]. De Gruyter, 2016, 66(2), 89-94 [cit. 2022-01-20]. ISSN 0039-2472. Dostupné z: doi:10.1515/scjme-2016-0022

Uložit do Citace PRO