TUHOVČÁK, Ján. Vývoj simulačního nástroje pro semi-hermetický kompresor s cílem zlepšení účinnosti [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70158. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Miroslav Jícha.
Uložit do Citace PRO