BUCSUHÁZY, Kateřina a Marek SEMELA. Case Study: Reaction Time of Children According to Age. In: Procedia Engineering [online]. Elsevier, 2017, s. 408-413 [cit. 2023-09-23]. ISSN 1877-7058. Dostupné z: doi:10.1016/j.proeng.2017.04.393

Uložit do Citace PRO