DOHNÁLKOVÁ, Božena, Rostislav DROCHYTKA a Vít ČERNÝ. Verification of the Possibility of Solidification Product Made of Neutralization Sludge use in the Building Industry. Procedia Engineering [online]. Elsevier, 2013, 2013(57), 1192-1197 [cit. 2021-03-02]. ISSN 1877-7058. Dostupné z: doi:10.1016/j.proeng.2013.04.150
Uložit do Citace PRO